(This is an online read-only demo of the requirement specification system Krass, hosted at SourceForge.net Logo)

KRASS kravspesifikasjonssystem 1.0

KalenderProdukt/milepælerKrav/prioriteringerAdm.skjema

Får ikke koblet til databasen. Kan du sjekke at databasen er oppe?